Działania

Działania

Bieszczadzkie Centrum Turystyki i Promocji wraz z Karpackim Stowarzyszeniem Turystyczno - Kulturalnym „Źródła Karpat” w 2021 roku wykonało wiele działań w zakresie ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego Gminy Ustrzyki Dolne. Jednym z nich jest odnowienie cmentarza greckokatolickiego w Serednicy. Było to możliwe dzięki dofinansowaniu projektu pt. „Odnowa zabytków działaniem zmierzającym do ochrony zabytków w Gminie Ustrzyki Dolne” w ramach współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku. W roku 2022 planowane jest ustawienie tablicy informacyjnej przy cmentarzu.

Zdjęcia pokazują jak wyglądał cmentarz w 2019 i 2020 roku oraz stan obecny z 2021 roku.

Cmentarz greckokatolicki w Serednicy znajduje się na Szlaku naftowym - jak to z ropą drzewiej bywało, który z roku na rok rozbudowuje się o następne elementy i odnowione zabytki, stanowiąc jedyny tego rodzaju szlak naftowy na Podkarpaciu z miejscami wydobycia ropy naftowej i licznymi zabytkami dziedzictwa kulturowego, jak: krzyże przydrożne, pańszczyźniane, cmentarze, cerkwiska, pomniki, kaplice, cerkwie, kościoły itd. Część z tych miejsc i zabytków została odnowiona przez ww. instytucje.

BCTiP/KSTK

Zobacz także