Bądź w zgodzie i blisko z ekologią

Bądź w zgodzie i blisko z ekologią

W dniu 08 września 2021 roku dokonaliśmy zgłoszenia do konkursu „Bądź w zgodzie i blisko z ekologią”, który został przeprowadzony przez Polską Organizację Turystyczną.

Konkurs był skierowany do centrów informacji turystycznej, regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych.
 
Każda zgłaszająca się instytucja musiała wykazać się ekologicznymi działaniami. W naszym przypadku było to:
- przeprowadzanie akcji sprzątania rzek
- wykorzystanie surowców naturalnych w codziennej pracy
- tworzenie szlaków turystycznych pieszych i rowerowych
- oszczędność energii
- recykling
 
Wysiłki te zostały docenione przez komisję konkursową. Jako Bieszczadzkie Centrum Turystyki i Promocji zostaliśmy laureatami tego konkursu.  W przyszłości mamy zamiar wprowadzić kolejne rozwiązania, które przysłużą się do ochrony środowiska naturalnego.
Zobacz także