II Mini Rajd Rowerowy

II Mini Rajd Rowerowy

W sobotę 17.09.2022 r. bawiliśmy się w Ropience na II Mini Rajdzie Rowerowym a następnie na I Kiermaszu Turystycznym.

Dużo się działo: był przejazd peletonu oraz otwarcie szlaku rowerowego i nadanie imienia Ignacego Łukasiewicza Szlakowi Naftowemu - jak to z ropą drzewiej bywało. Dodatkowo była musztra orkiestry Avanti, występy zespołów muzycznych, gry i zabawy dla dzieci oraz pyszne jedzenie.
Chcemy bardzo podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację tej imprezy:
- Sponsorom za dofinansowanie wydarzenia: Firmie Biłas, Panu Bronisławowi Mrugale oraz Nadleśnictwu Ustrzyki Dolne, które również przygotowało stoisko z konkursami dla dzieci.
- PGNiG za sponsoring oraz ufundowanie nagród dla rajdowców.
- Placówce Straży Granicznej w Wojtkowej za pomoc w zabezpieczeniu rajdu oraz pokazanie dzieciom wyposażenia.
- Powiatowej Komendzie Policji w Ustrzykach Dolnych za poprowadzenie peletonu.
- Lokalnym jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej z Ropienki, Stańkowej, Zawadki oraz Brelikowa-Leszczowatego.
- Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych Panu Bartoszowi Romowiczowi za nadanie imienia Ignacego Łukasiewicza Szlakowi Naftowemu - jak to z ropą drzewiej bywało oraz wsparcie wydarzenia i Turystycznych Wakacji 2022.
- Ustrzyckiemu Domu Kultury za nagłośnienie i prowadzenie imprezy.
- OSiR-owi za udostępnienie rowerów oraz kasków dla uczestników rajdu.
- Panu Darkowi Grządzielowi za sprawdzenie stanu rowerów uczestników i przeprowadzenie prelekcji.
- Kołu Gospodyń Wiejskich z Ropienki za przygotowanie pysznego obiadu dla przybyłych gości.
- Szkole Podstawowej w Ropience za przygotowanie uroczego występu.
- Wolontariuszom za pomoc w organizacji imprezy.
- Wystawcom za przygotowanie stoisk.
- Zespołom za występy.
 
Z programu Podkarpackie Przestrzeń Otwarta pt. „Szlak Naftowy – jak to z ropą drzewiej bywało oraz szlaki współistniejące – produktami turystycznymi ustrzyckiej gminy i Bieszczadów, wpływającymi na jakość promocji Województwa Podkarpackiego”. Partnerem w projekcie jest Województwo Podkarpackie.

Marszałek Województwa Podkarpackiego objął Patronatem Honorowym II Mini Rajd Rowerowy oraz I Kiermasz Turystyczny.

Partnerem wydarzenia jest Województwo Podkarpackie.

Zobacz także