Informacja

Informacja

Informacja

Korona Ustrzyckich Gór jest priorytetem w 2022 roku dla Bieszczadzkiego Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach Dolnych oraz Karpackiego Stowarzyszenia Turystyczno - Kulturalnego „Źródła Karpat”

W związku z tym poczynione zostaną duże starania w celu promocji tego produktu turystycznego Gminy Ustrzyki Dolne.

Aby ten zamiar został zrealizowany muszą być na to przygotowane odpowiednie środki finansowe oraz zabezpieczone prace, zwłaszcza te społeczne. Temu będzie służyć m.in. realizacja projektu pn. „Korona Ustrzyckich Gór - małe góry, moc kultury. Festiwal Kultury na styku Korony Ustrzyckich Gór”.

Projekt będzie realizowany w ramach współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku - Otwarte Konkursy Ofert.

BCTiP/KSTK

Zobacz także