Informacja

Informacja

Karpackie Stowarzyszenie Turystyczno – Kulturalne „Źródła Karpat” zakończyło realizację projektu pt. Szlakiem Zabytków Bieszczadzkich – edukacja poszanowania i popularyzacja zabytków Gminy Ustrzyki Dolne.

W ramach projektu wykonano przewodnik pt. „Przewodnik turystyczny i dziedzictwa kulturowego Szlakiem Zabytków Gminy Ustrzyki Dolne”.

Autorem społecznie przygotowanego ww. przewodnika, jak i wcześniejszego z 2020 roku, również społecznie napisanego pt. Szlakiem Zabytków Powiatu Bieszczadzkich jest Jacek Łeszega, prezes KSTK „Źródła Karpat”.

Przewodnik został przygotowany w celu przedstawienia zainteresowanym osobom zasobów dziedzictwa kulturowego Gminy Ustrzyki Dolne, które są istotne dla turystycznego uatrakcyjnienia Gminy Ustrzyki Dolne i przedstawienia możliwości zwiedzania wielu interesujących miejsc oraz obiektów kulturowych.

Przewodnik zostanie wykorzystany również do prac regionalizmu z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

W trakcie projektu realizator wydarzenia współpracował z Bieszczadzkim Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach Dolnych.

Projekt został zrealizowany na podstawie współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi 2021 – Otwarte konkursy ofert.

BCTiP/KSTK

Zobacz także