Korona Ustrzyckich Gór - Szlak turystyczno – krajoznawczy

Korona Ustrzyckich Gór - Szlak turystyczno – krajoznawczy

Szanowni Państwo, Ruszamy z promocyjnym projektem propagującym szczególnie turystykę rodzinną. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z naszym projektem, w skład którego wchodzą:

Regulamin zdobywania Korony Ustrzyckich Gór (poniżej), 5 legend związanych ze szczytami okalającymi Ustrzyki Dolne (w załączniku) oraz inne informacje potrzebne promocji Korony Ustrzyckich Gór.

Oficjalne otwarcie szlaku nastąpi 27.07.2018 r., aczkolwiek mając na uwadze bezpieczeństwo turystów zachęcamy do zdobywania niniejszego szlaku od początku sierpnia. Niesprzyjające warunki atmosferyczne w postaci obfitych i długotrwałych opadów deszczu utrudniają zarówno sfinalizowanie prac na szlaku, jak i wędrowanie wyznaczonymi trasami. Zapraszamy do zdobywania Korony Ustrzyckich Gór od 17 sierpnia 2018 r. 

Korona Ustrzyckich Gór prowadzi z siedziby BCTiP w Ustrzykach Dolnych 
na Kamienną Lawortę, stamtąd na Małego Króla, następnie na Holicę i szczyt Gromadzynia, oraz kieruje się na Orlik. Z Orlika następuje zejście do miasta. Trasa szlaku pokrywa się z trasami szlaków spacerowych wokół Ustrzyk Dolnych (szlak czerwony, niebieski, żółty i zielony) oraz szlaku turystycznego PTTK (tzw. szlak niebieski graniczny). Szacowany czas przejścia –  kilkanaście godzin.  Każdy ze szczytów można zdobywać też innymi trasami z różnych podejść oraz każdy z osobna.

Celem utworzenia szlaku Korony Ustrzyckich Gór jest: promowanie zdrowego stylu życia i zachowań proekologicznych; poznawanie i pogłębianie wiedzy o górach oraz historii Ustrzyk Dolnych i okolic; promocja pięciu wzgórz okalających Ustrzyki Dolne, terenów leśnych i miejsc widokowych; budowanie wizerunku Ustrzyk Dolnych jako miasta przyjaznego turystom; integracja rodzin i turystów indywidualnych wędrujących po ustrzyckich szlakach; popularyzacja turystyki kwalifikowanej oraz turystyki rodzinnej, a także zdobycie certyfikatu Korony Ustrzyckich Gór.

Udział w konkursie przeznaczony jest nie tylko dla osób indywidualnych, ale i dla rodzin. Zachęcamy do podjęcia wyzwania zwłaszcza rodziny z dziećmi, dla których zdobycie Korony Ustrzyckich Gór może być dobrą okazją do podjęcia wspólnego  zamierzenia turystycznego. Konkurs trwa przez cały rok.

Jak zdobyć Certyfikat Korony Ustrzyckich Gór
Aby uzyskać Certyfikat KUG należy zdobyć pięć wzgórz okalających Ustrzyki Dolne: Kamienną Lawortę, Małego Króla, Holicę, Gromadzyń i Orlik. Każdy wędrowiec musi na danym wzgórzu przy tablicy informacyjnej z legendą zrobić sobie wyraźne zdjęcie (może być selfie), a następnie dostarczyć je bezpośrednio, pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną do siedziby Bieszczadzkiego Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach Dolnych. Adres pocztowy: ul. Rynek 16, 38-700 Ustrzyki Dolne; adres e-mail: cit@ustrzyki-dolne.pl. Telefon kontaktowy: 13 471 11 30; 662 126 104. Osoba, która dostarczy fotografie 5 wzgórz do siedziby BCTiP w tym samym dniu otrzyma Certyfikat Zdobywcy Korony Ustrzyckich Gór oraz nagrody rzeczowe związane z turystyką. Zdobywanie Korony Ustrzyckich Gór trwa cały rok. Aby uzyskać certyfikat należy zapoznać się z załączoną klauzulą RODO. Wyrażenie zgody na podanie danych osobowych jest niezbędne do uzyskania certyfikatu. Lista zdobywców Korony Ustrzyckich Gór będzie sukcesywnie publikowana na niniejszej stronie. 

Utworzenie Korony Ustrzyckich Gór było możliwe dzięki dofinansowaniu z różnych źródeł:

Projekt pn. „Korona Ustrzyckich Gór” - małe góry, moc kultury. Dziedzictwo ustrzyckich gór dziedzictwem kulturowym Podkarpacia został zrealizowany przez Karpackie Stowarzyszenie Turystyczno-Kulturalne „Źródła Karpat” we współpracy z Bieszczadzkim Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach Dolnych oraz burmistrzem Ustrzyk Dolnych. Projekt dofinansowany został przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, a działania promocyjne zrealizowano w ramach programu Województwa Podkarpackiego „Podkarpackie – przestrzeń otwarta”.

Projekt pod nazwą Międzypokoleniowe wyprawy po Koronę Ustrzyckich Gór dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundację Bieszczadzką – Ośrodek Działaj Lokalnie w Ustrzykach Dolnych i programu współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 – Otwarte Konkursy Ofert, oraz z budżetu Województwa Podkarpackiego.

Projekt pn: Utworzenie Szlaku Umocnień Obronnych i Pomników Przeszłości oraz Korony Ustrzyckich Gór dla rozwoju turystycznego gminy Ustrzyki Dolne został dofinansowany w ramach Otwartego Konkursu Ofert z zakresu „Turystyka” na podstawie Programu Współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi w roku 2018.
 

Do pobrania
Zobacz także