Poznaj Prawdziwych Bohaterów

Poznaj Prawdziwych Bohaterów

Grupa nieformalna Na Dwóch Kółkach wraz z Bieszczadzkim Centrum Turystyki i Promocji oraz Karpackim Stowarzyszeniem Turystyczno Kulturalnym "Źródła Karpat" rozpoczyna prace nad projektem pn. "Poznaj Prawdziwych Bohaterów".

We wrześniu tego roku Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” ogłosiło nabór wniosków na „Karpackie inicjatywy lokalne”.

Działania te będą realizowane w ramach projektu „Karpacka inicjatywa lokalna finansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030” za pośrednictwem Stowarzyszenia „Pro Carpathia”.

Grupa nieformalna Na Dwóch Kółkach przystąpiła do konkursu z wnioskiem o dofinansowanie projektu pn.  „Poznaj prawdziwych bohaterów”.

Wniosek po ocenie merytorycznej zdobył 99 punktów na 100 możliwych. Tym samym zdobył 1 miejsce z pośród 22 wniosków, które zostały dopuszczone do drugiego etapu oceny i otrzymał dofinansowanie.

W ramach projektu będzie realizowane wiele działań, ale najważniejszym z nich będzie wydanie książki pt. „Niepodległość nad Strwiążem, czyli Ustrzyki Dolne 1918 rok”.

Karpackie Stowarzyszenie Turystyczno-Kulturalne „Źródła Karpat” oraz Bieszczadzkie Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach Dolnych będą wsparciem przy realizacji tego projektu.

BCTiP/KSTK/Grupa Nieformalna

Zobacz także