Realizacja projektu

Realizacja projektu

Karpackie Stowarzyszenie Turystyczno – Kulturalne „Źródła Karpat” w Ustrzykach Dolnych zrealizowało projekt pt. „Piórem i pędzlem po Szlaku Zabytków Powiatu Bieszczadzkiego. Promocja turystyki bieszczadzkiej w oparciu o zabytki kultury materialnej mieszkańców regionu bieszczadzkiego”, w ramach Programu współpracy Powiatu Bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 – Otwarte konkursy ofert.

Działaniami projektu były: renowacja pomnika w Ropience, odnowienie krzyża pańszczyźnianego w Leszczowatem, renowacja 4 krzyży przydrożnych pomiędzy Łodyną a Leszczowatem, przygotowanie i wydanie przewodnika Szlakiem Zabytków Powiatu Bieszczadzkiego.

Partnerem w projekcie było Bieszczadzkie Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach Dolnych.

W przypadku pytań o przewodnik Szlakiem Zabytków Powiatu Bieszczadzkiego kontakt tylko poprzez email: karpackie.ustrzyki@gmail.com.

 

Jacek Łeszega

Prezes Zarządu

KSTK „Źródła Karpat”

Koordynator projektu

Zobacz także