Ustrzyki Dolne
środa, 26 września 2018 Prawie bezchmurnie
Dla dzieci
Karta dużej rodziny
Dla seniorów

Ustrzycki Dom Kultury

Miejsce, gdzie dzieci i dorośli mogą rozwijać swoje pasje. Różnorodna oferta warsztatów artystycznych umożliwia dążenie do samorozwoju. Ustrzycki Dom Kultury niejednokrotnie prezentuje zróżnicowane tematycznie wystawy, prelekcje i projekcje filmowe.

Ustrzycki Dom Kultury Ustrzycki Dom Kultury Ustrzycki Dom Kultury Ustrzycki Dom Kultury Ustrzycki Dom Kultury Ustrzycki Dom Kultury


Ustrzycki Dom Kultury jako instytucja kultury realizuje zadania w dziedzinie, wychowania, edukacji i upowszechniania kultury wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych, poprzez organizowanie różnorodnych form zespołowego uczestnictwa w kulturze.
W placówce cyklicznie odbywają się projekcje filmowe, organizowane są wystawy plastyczne, fotograficzne oraz spotkania i prelekcje z wybitnymi ludźmi.

Koła zainteresowań w Ustrzyckim Domu Kultury:

ZESPÓŁ NEMEZIS
Prowadzony przez Panią Joannę Drozd. Założony w 2002 r. A obecny (trzeci skład) funkcjonuje od 2009r.

TEATR FORMY "PARRA"
Powstał w 1998r. na bazie rocznych warsztatów adresowanych do młodzieży szkół średnich Ustrzyk Dolnych i okolic. Do założenia teatru doszło z inicjatywy Bogdana Augustyna-Dyrektora UDK, autorką wszystkich spektakli, reżyserem i prowadzącą teatr, od początku jego istnienia, jest Grażyna Kaznowska. Współautorami scenariuszy jest sama młodzież, która obserwując otaczający świat, nie zgadzając się lub buntując na współczesną rzeczywistość, jak też wynikające z niej zagrożenia społeczne, cywilizacyjne, czy moralne, próbuje „rozmawiać” o nich językiem scenicznym.

GRUPA PLASTYCZNA 
W Ustrzyckim Domu Kultury działa pracownia plastyczna od roku 1998 pod kierunkiem Elżbiety Jełowickiej-Piotrowicz, skupia na zajęciach plastycznych dzieci i młodzież w różnym wieku od szkoły podstawowej do średniej wyróżniające się szczególnymi zdolnościami w rysunku, malarstwie i grafice. Zajęcia organizowane są przy sztalugach lub stołach malarskich. Uczestnicy zajęć biorą udział w różnych formach zajęć a także czynnie uczestniczą w konkursach ogólnopolskich, niejednokrotnie są ich laureatami. Na koniec każdego roku szkolnego w UDK organizowana jest wystawa na której młodzi artyści prezentują swoje prace.

ZESPÓŁ BIESZCZADZKI DOM
Powstał w 1997 r. we wsi Bandrów koło Ustrzyk Dolnych. Od początku powstania zespół kultywował tradycje wniesione przez nowych osadników na ziemi bieszczadzkiej w nawiązaniu do wielokulturowości przedwojennego Bandrowa (Polacy, Ukraińcy i Niemcy).Zespół uczestniczył w lokalnych imprezach, świętach, festynach. 
Zespół jest pomysłodawcą i współorganizatorem Festynu ludowego „Koszykalia”, który od kilku lat odbywa się w Bandrowie w miesiącu sierpniu.

ORKIESTRA MIEJSKA

Orkiestra dęta powstała w roku 1978. Przeniesiona później do Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego w Ustjanowej. Po likwidacji PPD orkiestrę przejmuje miasto i przekazuje pod patronat Domu Kultury. Orkiestra uczestniczy we wszystkich uroczystościach państwowych, rocznicowych oraz plenerowo-rozrywkowych.

NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH

Nauka gry na pianinie, wiolonczeli odbywa się w Domu Kultury od wielu lat. Zajęcia prowadzi Instruktor Elina Heichel.

 

Kalendarz imprez: http://ustrzyckidomkultury.pl/news.php

 

Zobacz także

Bieszczadzkie Centrum Turystyki i Promocji ****

Jacek
Jacek
Dyrektor - Przewodnik informator turystyczny
Krzysztof
Krzysztof
informator turystyczny
Magdalena
Magdalena
informator turystyczny