Bieszczadzka Gra Terenowa

Bieszczadzka Gra Terenowa

Zapraszamy do zapoznania się z produktem turystycznym i dziedzictwa kulturowego Gminy Ustrzyki Dolne tj. Bieszczadzką Grą Terenową.

Gra terenowa to jeden z wielu tworzących się produktów dziedzictwa kulturowego i turystycznych, mająca na celu uatrakcyjnienie pobytu w Bieszczadach i w Gminie Ustrzyki Dolne, jak również odkrywanie nowych miejsc atrakcyjnych kulturowo. Polega na znajdywaniu 20 określonych punktów w zaszyfrowanych informacjach. Pozwala każdemu na poznawanie miejsc, które niekiedy mogłyby zostać przez niego ominięte, a które zdaniem Organizatorów są warte zobaczenia i odkrycia. Wśród tych 20 punktów znajdują się punkty związane z historią, kulturą, dziedzictwem kulturowym, Izbą Regionalną, ciekawymi wydarzeniami, szlakami dziedzictwa kulturowego i są to miejsca oryginalne, ciekawe, niekiedy mniej dostrzegalne na mapie regionu. Całość stanowi historię regionu, jego osobliwości kulturowe, przyrodnicze i krajobrazowe.

Foldery Bieszczadzkiej Gry Terenowej dostępne są tylko w siedzibie Bieszczadzkiego Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach Dolnych, bowiem ważna jest pieczęć rozpoczęcia gry i rejestracja.

Serdecznie zapraszamy do zabawy.

BCTiP