Historia miasta

Historia miasta sięga początków XVI wieku i panowania Jana Olbrachta. Ustrzyki zwane wówczas Ustryk zamieszkiwała wielokulturowa ludność. Choć okres wojenny zburzył dawniej panujący ład to wieś rozrosła się w piękne górskie miasteczko.

Historia miasta Historia miasta Historia miasta Historia miasta


Historia powstania Ustrzyk Dolnych sięga II połowy XV wieku. Za panowania króla Kazimierza Jagiellończyka w 1496 r. miejscowość lokowano po raz pierwszy na prawie wołoskim. Na początku XV w. osada została przekazana pochodzącemu z Siedmiogrodu Iwonii Janczowiczowi Unichowskiemu. Dzierżawa wsi była nagrodą za zasługi dokonane podczas wojny bukowińskiej z Mołdawią. Wówczas za panowania króla Zygmunta I Starego, dnia 24 sierpnia 1509 r. nastąpiła ponowna lokacja wsi Ustryk. Nazwa osady pochodziła od wołoskiego słowa „ustrik” oznaczającego miejsce zbiegu rzek i potoków.

Wśród osadników znaleźli się nie tylko mieszkańcy z Węgier, ale i ludność pochodząca z ruskich wsi oraz wołoscy pasterze poszukujący bezpiecznego życia. Do Ustrzyk przybyli także Polacy i Niemcy. Osada znalazła się na rozwidleniu ważnych szlaków handlowych, prowadzących do Krosna, Sambora oraz na Węgry.

W 1727 r. król August II Mocny nadał Ustrzykom prawa miejskie. W tym okresie najliczniejszą grupę mieszkańców stanowili żydowscy kupcy. Do 1772 roku obszar ten należał do województwa ruskiego. Sytuacja uległa zmianie podczas I rozbioru Polski, kiedy to Ustrzyki Dolne znalazły się pod panowaniem austriackim. Dotąd prężnie rozwijające się miasto zaczęło przeżywać regres gospodarczy.

Ożywienie ośrodka miejskiego przyszło wraz z falą XIX-wiecznych przemian obecnych w całej Europie. W 1872 r. poprowadzono tędy strategiczną linię kolejową z Budapesztu do Twierdzy Przemyśl i Lwowa, a w rok później do Krosna i Jasła. Zaczęły powstawać dobrze prosperujące tartaki parowe, wybudowano obiekty sakralne: cerkiew greckokatolicką oraz kościół rzymskokatolicki, a także szkołę. Pod koniec XIX wieku ważną częścią przemysłu stała się ropa naftowa, a w latach 1900-1928 funkcjonowały w Ustrzykach dwie rafinerie.

W czasie I wojny światowej przez Ustrzyki Dolne przechodziły obce armie: oddziały carskie oraz austro-węgierskie. W okresie międzywojennym w pobliskiej wsi Ustjanowa Górna funkcjonowała szkoła szybowcowa oraz jedno z największych w Europie szybowisk. W wyniku wybuchu II wojny światowej miasto znalazło się pod okupacją sowiecką, a w latach 1941 – 1944 przeszło pod władzę niemiecką. W ciągu dwóch lat Niemcy doprowadzili do eksterminacji miejscowej ludności żydowskiej. Falę cierpienia i śmierci przyniósł również konflikt polsko-ukraiński.

Po II wojnie światowej Ustrzyki Dolne i okolice zostały włączone w granice ZSRR. W 1951 r. w ramach wymiany terenów przygranicznych miasto powróciło do Polski. Proces ten jednak wiązał się z przesiedleniem mieszkańców. Dotychczasowe społeczeństwo wysiedlono na wschód, a na ich miejsce przybyła ludność zza Buga. Na odzyskanych terenach powstał powiat z siedzibą w Ustrzykach Dolnych.

Zobacz także

Bieszczadzkie Centrum Turystyki i Promocji ****

Jacek
Jacek
Dyrektor - Przewodnik informator turystyczny
Bogusław
Bogusław
Kustosz, informator turystyczny
Aneta
Aneta
Informator turystyczny
Karolina
Karolina
Informator turystyczny
Natalia
Natalia
Informator turystyczny
Joanna
Joanna
Pracownik gospodarczy
Jacek
Jacek
Konserwator, opiekun szlaków
Andrzej
Andrzej
Konserwator