Cerkiew pw. Zaśnięcia Matki Bożej

Murowana cerkiew z pierwszej połowy XIX wieku położona w bezpośrednim sąsiedztwie centrum miasta. Po dziś dzień służy jako świątynia greckokatolicka.

Cerkiew pw. Zaśnięcia Matki Bożej Cerkiew pw. Zaśnięcia Matki Bożej Cerkiew pw. Zaśnięcia Matki Bożej Cerkiew pw. Zaśnięcia Matki Bożej Cerkiew pw. Zaśnięcia Matki Bożej


Cerkiew parafialna pw. Zaśnięcia Matki Bożej w Ustrzykach Dolnych powstała w 1847 r., a w 1937 r. została odnowiona. Od 1951 do 1953 roku pełniła funkcję kościoła. W kolejnych latach, aż do 1980 roku, służyła jako magazyn, co doprowadziło do jej dewastacji. W latach 1980 – 1985 stała się częścią miejscowej parafii łacińskiej, wówczas to w świątyni dokonano niezbędnych prac remontowych. Decyzją biskupa Ignacego Tokarczuka w 1985 roku cerkiew przekazano grekokatolikom. Pierwsza uroczysta msza została odprawiona w trzecią niedzielę adwentu. Obecnie nabożeństwa odbywają się regularnie w każdą niedzielę.

Przy cerkwi stoi murowana dzwonnica parawanowa z trzema arkadami z 1847 r. Na cmentarzu przycerkiewnym zachował się jedynie dębowy krzyż z 1938 roku – pamiątka po obchodach 950 lecia Chrztu Rusi.

Zobacz także

Bieszczadzkie Centrum Turystyki i Promocji ****

Jacek
Jacek
Dyrektor - Przewodnik, informator turystyczny, opiekun szlaków
Natalia
Natalia
p.o. dyrektora, informator turystyczny, pracownik biurowy
Karolina
Karolina
Informator turystyczny, pracownik biurowy
Joanna
Joanna
Pracownik gospodarczy
Jacek
Jacek
Konserwator
Andrzej
Andrzej
Konserwator, opiekun szlaków