Dla dzieci
Dla seniorów

Izba Regionalna

Izba Regionalna w Ustrzykach Dolnych to miejsce pełne historii i niewątpliwie warte zobaczenia. Odwiedzając ją możemy przekonać się naocznie jak niegdyś wyglądały nie tylko Ustrzyki czy sąsiednie miejscowości, ale i całe Bieszczady.

Izba Regionalna Izba Regionalna Izba Regionalna Izba Regionalna Izba Regionalna Izba Regionalna Izba Regionalna Izba Regionalna Izba Regionalna Izba Regionalna Izba Regionalna Izba Regionalna Izba Regionalna Izba Regionalna Izba Regionalna Izba Regionalna Izba Regionalna Izba Regionalna Izba Regionalna Izba Regionalna Izba Regionalna Izba Regionalna Izba Regionalna Izba Regionalna Izba Regionalna Izba Regionalna Izba Regionalna Izba Regionalna


W Izbie Regionalnej można zobaczyć następujące działy:

Ustrzyki Dolne w okresie międzywojennym

Kolonizacja Józefińska

Historia szybownictwa - „Szybowce nad Żukowem”

Historia osadnictwa żydowskiego - „Zostały po nich tylko kamienie”

Historia osadnictwa greckiego – „Grecki exodus”

Akcja „H-T” 1951

Zbiory gospodarstwa domowego, sakralne i militarne Zbigniewa Pasławskiego

Zbiory bojkowskie z Muzeum Bojków w Myczkowie

Sport i turystyka

Historia przemysłu drzewnego – „Kombinat ponad miarę”

Zbiory leśne i łowieckie Zbigniewa Kosakiewicza

Ustrzyki Dolne wczasach PRL-u

Czasy Solidarności

Obecnie Izba Regionalna jest zamknięta. 

Tel. 13 471 16 69, 13 471 11 30 lub 662 126 104

 

Ustrzycki Klub Turystyki Kultury i Tradycji

Przy Izbie Regionalnej w Ustrzykach Dolnych działa Ustrzycki Klub Turystyki Kultury i Tradycji.

W ramach działalności klubu odbywają się warsztaty tematyczne, prezentacje multimedialne, prelekcje, projekcje filmów, wystawy, spotkania oraz wykłady. Wydarzenia obejmują tematykę: przyrodniczą, historyczną, dziedzictwa kulturowego, etnograficzną i turystyczną. Zachęcamy wszystkich do uczestnictwa w naszym klubie zarówno dzieci, młodzież, seniorów jak i turystów. W przyszłości klub stanie się częścią Bieszczadzkiego Muzeum Regionalnego.

Zobacz także
Muzeum Młynarstwa i Wsi
Fabryczna 12, 38-700 Ustrzyki Dolne
Stadnina koni
Arłamów, 38-700 Ustrzyki Dolne

Bieszczadzkie Centrum Turystyki i Promocji ****

Jacek
Jacek
Dyrektor - Przewodnik informator turystyczny
Aneta
Aneta
Informator turystyczny
Jacek
Jacek
Konserwator, opiekun szlaków
Karolina
Karolina
Informator turystyczny
Natalia
Natalia
Informator turystyczny
Ryszard
Ryszard
Pracownik gospodarczy
Joanna
Joanna
Pracownik gospodarczy