Dla dzieci
Dla seniorów
Dla początkujących
Dla zaawansowanych

Turystyka piesza

Malownicze górskie wędrówki po ustrzyckich szczytach gwarantują zachwycające widoki i prawdziwy relaks na łonie natury. Zapewnią wspaniałą rozgrzewkę przed zdobywaniem wyższych partii Bieszczad.

Turystyka piesza Turystyka piesza Turystyka piesza Turystyka piesza Turystyka piesza Turystyka piesza Turystyka piesza


Szlaki spacerowe na terenie Ustrzyk Dolnych

Szlak czerwony rozpoczyna się przy dworcu PKP-PKS i prowadzi na szczyt Kamiennej Laworty (769 m n.p.m.) do węzła szlaku czerwonego i zielonego. Następnie przechodzi przez Kamienną Lawortę i dociera do źródeł Strwiąża. Dalej kieruje się przez Małego Króla (642 m n.p.m.) do miasta. Po drodze wspaniałe widoki na Gromadzyń, Orlik, Ustrzyki Dolne, pasmo Żuków, najbliższe tereny Przedgórza Bieszczadzkiego, na zaporę w Solinie oraz dalekie tereny Bieszczadów, a nawet Beskidu Niskiego. Czas przejścia bez odpoczynku wynosi około 4 godz.

Szlak niebieski rozpoczyna się przy dworcu PKP-PKS i prowadzi w kierunku Brzegów Dolnych, dalej  przy ścianie lasu modrzewiowego biegnie stromym stokiem Kinia w kierunku szczytu Orlik (618 m n.p.m.). Przed szczytem Orlika szlak skręca w stronę Jasienia i prowadzi do szlaku żółtego. Czas przejścia bez odpoczynku wynosi około 1,5 godz. Uwaga! Brak mostu na potoku Jasieńka w Jasieniu.

Szlak zielony jest to szlak łącznikowy. Swój początek ma przy ul. Strwiążyk, skąd można przedostać się na szczyt Małego Króla lub Kamiennej Laworty. Przy dobrej widoczności można z niego zobaczyć pasma Połonin, Halicza, Tarnicy i Krzemienia. Czas przejścia bez odpoczynku wynosi około 1 godz.

Szlak żółty  rozpoczyna się przy dworcu PKP-PKS i prowadzi przez miasto. Następnie przechodzi obok stadionu a także wspina się na szczyt Gromadzynia (654 m n.p.m.).  Z pasma Równi szlak skręca w lewo i prowadzi do Jasienia, a dalej przez miasto do dworca PKP-PKS. Czas przejścia bez odpoczynku wynosi około 2 godz.

Szlak czarny rozpoczyna się w centrum miasta, prowadzi przez miasto, a następnie przechodzi obok stadionu miejskiego. Dochodzi do granicy lasu, gdzie skręca w prawo. Następnie biegnie wzdłuż lasu, by po pewnym czasie skręcić w prawo i doprowadzić do cmentarza żydowskiego. Czas przejścia bez odpoczynku wynosi około 30 min. 

Szlak górski niebieski - początek ma w Białej, będącej dzielnicą Rzeszowa. Przebiega przez Pogórze Dynowskie, Pogórze Przemyskie, aby na Przełęczy pod masywem Suchy Obycz wejść na teren gminy Ustrzyki Dolne. Przez Góry Sanocko-Turczańskie dochodzi do Ustrzyk Dolnych. Ustrzycką gminę opuszcza na szczycie Łabiska (granica z gminą Czarna ) oraz na szczycie 584 m n.p.m. (granica z gminą Solina i z gminą Czarna). Szlak niebieski górski nazywany jest granicznym, ponieważ biegnie do granicy polsko - słowackiej, aby następnie podążać karpackim grzbietem przez Bieszczady w kierunku Beskidu Niskiego. Kończy swój bieg w Grybowie, w województwie małopolskim.

Korona Ustrzyckich Gór prowadzi z siedziby BCTiP w Ustrzykach Dolnych na Kamienną Lawortę (769 m  n.p.m.), stamtąd na Małego Króla (642 m n.p.m.), następnie na Holicę (762 m n.p.m.), szczyt Gromadzyń (654 m n.p.m.), kieruje się na Orlik (618 m n.p.m.). Z Orlika schodzi do miasta. Trasa szlaku pokrywa się z trasami szlaków spacerowych wokół Ustrzyk Dolnych (szlak czerwony, niebieski, żółty i zielony) oraz szlaku turystycznego PTTK (tzw. szlak graniczny). Szacowany czas przejścia – kilkanaście godzin.

Szlak Źródła Strwiąża swój bieg rozpoczyna w rynku miasta, stąd prowadzi do ulicy Rzecznej, skręca w prawo i prowadzi prosto do źródeł Strwiąża. Z powrotem szlak przechodzi przy ulicy Łukasiewicza, Gombrowicza i Nadgórnej do Parku pod Dębami, a następnie do rynku miasta. Oznaczenie szlaku – kolor niebieski, długość 8 kilometrów, czas przejścia 3,5 godziny. Osobliwości szlaku pokazuje 8 tablic informacyjnych: 1 - Tablica ogólna o szlaku, 2 - Strwiążyk i okolice, historia i czasy współczesne, 3 - Ptaki doliny Strwiąża, 4 - Wybrane zwierzęta doliny Strwiąża, 5 - Rośliny nieleśne doliny Strwiąża, 6 - Rośliny leśne doliny Strwiąża, 7 - Dęby w dolinie Strwiąża, 8 - Ryby rzeki Strwiąż oraz 1 dodatkowa tablica w Parku pod Dębami informująca o rzece Strwiąż.

Szlak Ustrzycka Rozeta - Zadwórze rozpoczyna się w centrum Zadwórza tuż przy drodze nr 896. Następnie ścieżką polną prowadzi przez las do pierwszego punktu - studzienki. Kolejno po około 5 minutach dochodzimy do okopów z czasów I Wojny Światowej, “bełkotki” - wydobywającego się z dna źródła gazu ziemnego. Kierując się dalej czerwonym szlakiem dojdziemy do punktu widokowego (707 m n.p.m.) na Paśmie Żukowa. Stąd zobaczymy Stożki w Teleśnicy i południowe pasmo Bieszczadów.

Ustrzycka Rozeta – Hoszowczyk szlak Ustrzycka Rozeta - Hoszowczyk rozpoczyna się tuż przy Kościele w Hoszowczyku - dawnej cerkwi greckokatolickiej pw. Narodzenia Bogurodzicy. Następnie drogą asfaltową prowadzi do świetlicy wiejskiej i dalej drogą polną do lasu. Kolejno po około 20 minutach dochodzimy do cudownego źródełka i po około 5 minutach do okopów z czasów I Wojny Światowej. Kierując się dalej czerwonym szlakiem dojdziemy do punktu widokowego (701 m n.p.m.) na Paśmie Żukowa.

Ustrzycka Rozeta – Jałowe szlak rozpoczyna się przy byłej cerkwi, obecnie kościele i biegnie do kaplicy grobowej, skąd kieruje się na lewo i dochodzi do drogi powiatowej. Następnie szlak kieruje się na prawo do krzyża przydrożnego. Przy krzyżu przydrożnym skręca w lewo i biegnie w górę na osiedle Murowanka. Tam skręca na prawo i dochodzi do punktu widokowego. Po chwili skręca dalej w prawo i idzie w dół do drogi powiatowej. Tam skręca w lewo i kieruje się prosto, a potem w prawo lekko w górę do kościoła.

Szlak Kolonizacji Józefińskiej szlak pokazuje historię osadnictwa niemieckiego, którego akcja była przeprowadzona przez cesarza Józefa II od drugiej połowy XVIII wieku na terenie Galicji. „Listy cesarskie” rozsyłane po ziemiach niemieckich zachęcały do osiedlania się w dawnych dobrach królewskich Galicji. Kolonistom obiecano bezpłatne drewno budowlane, zwolnienie na dziesięć lat od wszelkich podatków, zapomogę pieniężną i kilka innych przywilejów. Osady lokowano obok istniejących wsi (z wytyczeniem odrębnego układu urbanistycznego, często w układzie zabudowy łańcuchowej) lub w obrębie istniejących wiosek w grupach nie mniejszych niż 6 rodzin. Chodziło o to, by przybysze nie asymilowali się w ruskim czy polskim środowisku. W rejonie Ustrzyk Dolnych utworzono cztery kolonie niemieckie: Bandrów Kolonia, Steinfels – Stebnik, Obersdorf – Krościenko i Siegenthal – Berehy Dolne. Społeczność niemiecka trwała i rozwijała się nieprzerwanie półtora wieku. Jej kres wyznaczyła II wojna światowa, a w latach 1939–1940 wyjechali wszyscy Niemcy. Po dawnych kolonistach pozostały ślady w postaci nagrobków na cmentarzach ewangelickich, dokumentów oraz spisanych wspomnień.

Szlak Naftowy – jak to z ropą drzewiej bywało rozpoczyna swój bieg w Izbie Regionalnej w Ustrzykach Dolnych, gdzie znajduje się dział kopalnictwa naftowego. W Ustrzykach Dolnych tablice informacyjne umiejscowione są w Rynku i przy ul. Fabrycznej, a kolejne znajdują się w miejscowościach: Brzegi Dolne, Łodyna, Leszczowate, Brelików i Ropienka. W Brzegach Dolnych funkcjonuje Minimuzeum Kopalnictwa Ropy Naftowej. Obecnie na terenie ustrzyckiej gminy działają dwie kopalnie: w Łodynie i Ropience.Szlak przybliża historię kopalnictwa ropy naftowej w gminie Ustrzyki Dolne, której era rozpoczęła się w drugiej połowie XIX wieku po wynalezieniu lampy naftowej przez Ignacego Łukasiewicza. Złoża ropy były łatwo dostępne na tych terenach, w związku z tym powstawało wiele ośrodków wydobycia ropy naftowej. W pobliżu kopalń ropy naftowej zaczęły funkcjonować destylarnie oraz rafinerie. Powstanie kopalń i rafinerii wpłynęło znacząco na rozwój Ustrzyk Dolnych i okolic. Niestety, I i II wojna światowa miały negatywny wpływ na dalszy rozwój przemysłu naftowego, a przynależność tych terenów do Związku Radzieckiego doprowadziło do wyeksploatowania złóż roponośnych. Na historię powojennych losów kopalnictwa naftowego na tym terenie wpływ miało powstanie Ustrzyckiego Kopalnictwa Naftowego, przekształconego w późniejszym okresie w Przedsiębiorstwo Kopalnictwa Gazu Ziemnego w Sanoku.

Szlak Umocnień Obronnych i Pomników Przeszłości jest pierwszym etapem dużego projektu obejmującego gminę Ustrzyki Dolne. W jego skład wchodzą okopy z I i II wojny światowej na czterech wzgórzach okalających Ustrzyki Dolne: Kamiennej Laworcie, Małym Królu, Gromadzyniu i Orliku. Przy wybranych okopach usytuowano cztery tablice informacyjne umocowane w naturalnych kamieniach, tak aby nie ingerować w środowisko leśne. Na tablicach zamieszczono informacje o walkach prowadzonych w czasie I i II wojny światowej w Bieszczadach. Do okopów i tablic informacyjnych prowadzą kierunkowskazy znajdujące się na drewnianych słupach. Szlak rozpoczyna się w Rynku. Przy zejściu z Orlika (na niebieskim szlaku) zobaczymy tzw. „Zęby Smoka” – żelbetonowe, trójkątne umocnienia przeciwczołgowe. Umieszczono przy nich tablice informacyjne. Słupy z kierunkowskazami poprowadzą szlak przez miasto. Obejmie on: pomnik ku czci pomordowanych przez hitlerowców (kamienny orzeł), pomnik ofiar UPA (naprzeciwko SP nr 1), pomnik poświęcony Sybirakom (park miejski), pomnik ku czci żołnierzy poległych na frontach II wojny światowej (park miejski) oraz pomniki przy kościele w Jasieniu. Całość szlaku jest związana z Izbą Regionalną Bieszczadzkiego Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach Dolnych.

Szlak Budowli i Pomników Sakralnych rozpoczyna się w Rynku miasta i prowadzi do ośmiu obiektów sakralnych znajdujących się w Ustrzykach Dolnych. Są to: cerkiew greckokatolicka przy ulicy M. Kopernika, cmentarz komunalny, Krzyż nad urwiskiem, Kościół NMP, Sanktuarium Matki Bożej Bieszczadzkiej,cmentarz komunalny przy ulicy Jasień, kirkut oraz cerkiew greckokatolicka przy ulicy Strwiążyk – obecnie Kościół rzymskokatolicki.

Szlak Chasydzki przebiega przez atrakcyjne tereny południowo-wschodniej Polski, m. in. Roztocze i Bieszczady, łączy miejscowości, w których znajdują się synagogi, jak i cmentarze żydowskie. Na terenie gminy szlak ten obejmuje cmentarz żydowski z XVIII wieku w Ustrzykach Dolnych.

Szlak Architektury Drewnianej Na terenie gminy znajduje się trzecia trasa podkarpackiego Szlaku Architektury Drewnianej, która charakteryzuje się wyjątkowymi walorami krajobrazowymi oraz dużą różnorodnością cerkiewną. Obejmuje następujące świątynie:

◆ cerkiew greckokatolicką pw. św. Paraskewy w Ustjanowej Górnej,

◆ cerkiew greckokatolicką pw. Opieki Bogurodzicy w Równi,

◆ cerkiew greckokatolicką pw. św. Mikołaja w Hoszowie,

◆ cerkiew greckokatolicką pw. św. Michała Archanioła w Łodynie,

◆ cerkiew greckokatolicką pw. Narodzenia Najświętszej Panny Maryi w Liskowatem,

◆ cerkiew greckokatolicką pw. Narodzenia Bogurodzicy w Wojtkowej.

Ścieżka spacerowa w Parku pod Dębami Ścieżka zaczyna się przy tablicy informacyjnej. Następnie prowadzi schodami i biegnie przy ogrodzeniu, między drzewami (w tym pomnikowymi dębami) i krzewami, nad placem zabaw dla dzieci (m. in. przez teren dawnej skoczni narciarskiej). Czas przejścia ścieżki wynosi około 10 minut. Ścieżka ta jest częścią Ustrzyckiej Rozety i znajduje się na szlaku dziedzictwa kulturowego.

Bieszczadzka Gra Terenowa – szlak pieszy dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Gminy Ustrzyki Dolne. Gra polega na znajdywaniu 20 określonych punktów w zaszyfrowanych informacjach. Wśród tych 20 punktów znajdują się punkty związane z historią, kulturą, dziedzictwem kulturowym, Izba Regionalną, ciekawymi wydarzeniami oraz szlakami dziedzictwa kulturowego.

Bieszczadzka Gra Terenowa – szlak rowerowy dziedzictwa kulturowego Gminy Ustrzyki Dolne. Gra polega na znajdywaniu 33 określonych punktów w zaszyfrowanych informacjach. Wśród tych 33 punktów znajdują się punkty związane z historią, kulturą, dziedzictwem kulturowym, ciekawymi wydarzeniami oraz szlakami dziedzictwa kulturowego. Podzielona jest na 3 trasy. Trasy mają: kolor czerwony – 53 km, kolor żółty – 33 km, kolor zielony – 22 km.

Możecie Państwo skorzystać z  poradnika, w którym znajduje się wiele przydatnych informacji  związanych z turystyką. wystarczy kliknąć w : 

 Więcej informacji 

 

Zobacz także

Bieszczadzkie Centrum Turystyki i Promocji ****

Jacek
Jacek
Dyrektor - Przewodnik informator turystyczny
Aneta
Aneta
Informator turystyczny
Jacek
Jacek
Konserwator, opiekun szlaków
Karolina
Karolina
Informator turystyczny
Natalia
Natalia
Informator turystyczny
Ryszard
Ryszard
Pracownik gospodarczy
Joanna
Joanna
Pracownik gospodarczy