Ustrzycka Rozeta

„Ustrzycka Rozeta” jest to wspólne przedsięwzięcie gminy Ustrzyki Dolne, mieszkańców oraz organizacji pozarządowych działających na terenie gminy, polegające na stworzeniu marki turystycznej miasta i gminy Ustrzyki Dolne.

Ustrzycka Rozeta Ustrzycka Rozeta Ustrzycka Rozeta Ustrzycka Rozeta


Utworzenie szlaków Ustrzyckiej Rozety wspiera rozwój branży turystycznej oraz całej infrastruktury około turystycznej. Jest to projekt długofalowy podzielony na poszczególne etapy. W ramach niego powstają nowe szlaki turystyczne oraz dziedzictwa kulturowego pokazujące walory krajobrazowe i kulturowe sołectw oraz miejscowości znajdujących się na terenie gminy Ustrzyki Dolne. To również działania polegające na odnowie zabytków i działaniach zmierzających do zachowania dziedzictwa kulturowego gminy Ustrzyki Dolne. Tworząc „Ustrzycka Rozetę” jednocześnie stwarzamy idealną przestrzeń do promocji i rozwoju naszego regionu w skali województwa i kraju.

 

Obecnie w skład Ustrzyckiej Rozety wchodzi:

Szlak Ustrzycka Rozeta - Zadwórze rozpoczyna się w centrum Zadwórza tuż przy drodze nr 896. Następnie ścieżką polną prowadzi przez las do pierwszego punktu - studzienki. Kolejno po około 5 minutach dochodzimy do okopów z czasów I Wojny Światowej,  źródełka i bełkotki” - wydobywającego się z dna źródła gazu ziemnego. Kierując się dalej czerwonym szlakiem dojdziemy do punktu widokowego (707 m n.p.m.) na Paśmie Żukowa. Stąd zobaczymy Stożki w Teleśnicy i południowe pasmo Bieszczadów. Schodząc z punktu widokowego kierujemy się w stronę stawów i dalej czerwonym szlakiem do Zadwórza.

 

Ustrzycka Rozeta – Hoszowczyk szlak rozpoczyna się tuż przy Kościele w Hoszowczyku - dawnej cerkwi greckokatolickiej pw. Narodzenia Bogurodzicy. Następnie drogą asfaltową prowadzi do świetlicy wiejskiej i dalej drogą polną do lasu. Kolejno po około 20 minutach dochodzimy do cudownego źródełka i po około 5 minutach do okopów z czasów I Wojny Światowej. Kierując się dalej czerwonym szlakiem dojdziemy do punktu widokowego (701 m n.p.m.) na Paśmie Żukowa. Z punktu widokowego schodzimy szlakiem Ustrzyckiej Rozety (czerwonym).

 

Ustrzycka Rozeta – Jałowe szlak rozpoczyna się przy byłej cerkwi, obecnie kościele i biegnie do kaplicy grobowej, skąd kieruje się na lewo i dochodzi do drogi powiatowej. Następnie szlak kieruje się na prawo do krzyża przydrożnego. Przy krzyżu przydrożnym skręca w lewo i biegnie w górę na osiedle Murowanka. Tam skręca na prawo i dochodzi do punktu widokowego. Po chwili skręca dalej w prawo i idzie w dół do drogi powiatowej. Tam skręca w lewo i kieruje się prosto, a potem w prawo lekko w górę do kościoła.

 

 

 

 

Zobacz także

Bieszczadzkie Centrum Turystyki i Promocji ****

Jacek
Jacek
Dyrektor - Przewodnik, informator turystyczny, opiekun szlaków
Natalia
Natalia
p.o. dyrektora, informator turystyczny, pracownik biurowy
Karolina
Karolina
Informator turystyczny, pracownik biurowy
Joanna
Joanna
Pracownik gospodarczy
Jacek
Jacek
Konserwator
Andrzej
Andrzej
Konserwator, opiekun szlaków