Dla dzieci
Dla seniorów
Dla początkujących
Dla zaawansowanych

Korona Ustrzyckich Gór - Szlak turystyczno – krajoznawczy

Zdobądź Koronę Ustrzyckich Gór! Przespaceruj się na pięć malowniczych szczytów, z których rozpościerają się przepiękne widoki!

Korona Ustrzyckich Gór - Szlak turystyczno – krajoznawczy Korona Ustrzyckich Gór - Szlak turystyczno – krajoznawczy Korona Ustrzyckich Gór - Szlak turystyczno – krajoznawczy Korona Ustrzyckich Gór - Szlak turystyczno – krajoznawczy Korona Ustrzyckich Gór - Szlak turystyczno – krajoznawczy Korona Ustrzyckich Gór - Szlak turystyczno – krajoznawczy Korona Ustrzyckich Gór - Szlak turystyczno – krajoznawczy Korona Ustrzyckich Gór - Szlak turystyczno – krajoznawczy Korona Ustrzyckich Gór - Szlak turystyczno – krajoznawczy Korona Ustrzyckich Gór - Szlak turystyczno – krajoznawczy Korona Ustrzyckich Gór - Szlak turystyczno – krajoznawczy Korona Ustrzyckich Gór - Szlak turystyczno – krajoznawczy Korona Ustrzyckich Gór - Szlak turystyczno – krajoznawczy Korona Ustrzyckich Gór - Szlak turystyczno – krajoznawczy


Korona Ustrzyckich Gór prowadzi z siedziby BCTiP w Ustrzykach Dolnych na Kamienną Lawortę, stamtąd na Małego Króla, następnie na Holicę i szczyt Gromadzynia, oraz kieruje się na Orlik. Z Orlika następuje zejście do miasta. Trasa szlaku pokrywa się z trasami szlaków spacerowych wokół Ustrzyk Dolnych (szlak czerwony, niebieski, żółty i zielony łącznikowy) oraz szlaku turystycznego PTTK (tzw. szlak niebieski graniczny). Szacowany czas przejścia – kilkanaście godzin. Każdy ze szczytów można zdobywać też innymi trasami z różnych podejść oraz każdy z osobna.

Słupy, na których znalazły się tablice z legendami umieszczone zostały w następujących miejscach:

Kamienna Laworta – miejsce przy krzyżu

Mały Król - w lesie,

Holica – miejsce widokowe Nadleśnictwa,

Gromadzyń – skręt szlaku żółtego i niebieskiego 

Orlik – skręt szlaku niebieskiego

Utworzenie szlaku Korony Ustrzyckich Gór służy promowaniu zdrowego stylu życia i zachowań proekologicznych; poznawanie i pogłębianie wiedzy o górach oraz historii Ustrzyk Dolnych i okolic; promocja pięciu wzgórz okalających Ustrzyki Dolne, terenów leśnych i miejsc widokowych; budowanie wizerunku Ustrzyk Dolnych jako miasta przyjaznego turystom; integracja rodzin i turystów indywidualnych wędrujących po ustrzyckich szlakach; popularyzacja turystyki kwalifikowanej oraz turystyki rodzinnej, a także zdobycie certyfikatu Korony Ustrzyckich Gór.

Udział w konkursie przeznaczony jest nie tylko dla osób indywidualnych, ale i dla rodzin. Zachęcamy do podjęcia wyzwania zwłaszcza rodziny z dziećmi, dla których zdobycie Korony Ustrzyckich Gór może być dobrą okazją do podjęcia wspólnego zamierzenia turystycznego. Konkurs trwa przez cały rok.

Jak zdobyć Certyfikat Korony Ustrzyckich Gór
Aby uzyskać Certyfikat KUG należy zdobyć 5 wzgórz okalających Ustrzyki Dolne: Kamienną Lawortę, Małego Króla, Holicę, Gromadzyń oraz Orlik. Każdy wędrowiec musi na danym wzgórzu przy tablicy informacyjnej z legendą zrobić sobie wyraźne zdjęcie (może być selfie), a następnie dostarczyć je bezpośrednio, pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną do siedziby Bieszczadzkiego Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach Dolnych. Adres pocztowy: ul. Rynek 16, 38-700 Ustrzyki Dolne; adres e-mail: cit@ustrzyki-dolne.pl. Telefon kontaktowy: 13 471 11 30; 662 126 104. Osoba, która dostarczy fotografie 5 wzgórz do siedziby BCTiP otrzyma Certyfikat Zdobywcy Korony Ustrzyckich Gór oraz upominki promocyjne. Zdobywanie Korony Ustrzyckich Gór trwa cały rok. Aby uzyskać certyfikat należy zapoznać się z załączoną klauzulą RODO. Wyrażenie zgody na podanie danych osobowych jest niezbędne do uzyskania certyfikatu. Zdjęcia osób, które wyrażą zgodę na publikację swojego wizerunku będą publikowane na facebook-u BCTiP.

Certyfikat Zdobywcy Korony Ustrzyckich Gór można odebrać jedynie osobiście w Bieszczadzkim Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach Dolnych.

Utworzenie Korony Ustrzyckich Gór było możliwe dzięki dofinansowaniu z różnych źródeł:

Projekt pn. „Korona Ustrzyckich Gór” - małe góry, moc kultury. Dziedzictwo ustrzyckich gór dziedzictwem kulturowym Podkarpacia został zrealizowany przez Karpackie Stowarzyszenie Turystyczno-Kulturalne „Źródła Karpat” we współpracy z Bieszczadzkim Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach Dolnych oraz burmistrzem Ustrzyk Dolnych. Projekt dofinansowany został przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, a działania promocyjne zrealizowano w ramach programu Województwa Podkarpackiego „Podkarpackie – przestrzeń otwarta”.

Projekt pod nazwą Międzypokoleniowe wyprawy po Koronę Ustrzyckich Gór dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundację Bieszczadzką – Ośrodek Działaj Lokalnie w Ustrzykach Dolnych i programu współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 – Otwarte Konkursy Ofert, oraz z budżetu Województwa Podkarpackiego.

Projekt pn: Utworzenie Szlaku Umocnień Obronnych i Pomników Przeszłości oraz Korony Ustrzyckich Gór dla rozwoju turystycznego gminy Ustrzyki Dolne został dofinansowany w ramach Otwartego Konkursu Ofert z zakresu „Turystyka” na podstawie Programu Współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi w roku 2018.

 

Zobacz także

Bieszczadzkie Centrum Turystyki i Promocji ****

Jacek
Jacek
Dyrektor - Przewodnik, informator turystyczny, opiekun szlaków
Karolina
Karolina
Informator turystyczny, pracownik biurowy
Natalia
Natalia
Informator turystyczny, pracownik biurowy
Joanna
Joanna
Pracownik gospodarczy
Jacek
Jacek
Konserwator
Andrzej
Andrzej
Konserwator, opiekun szlaków